Om oss

Biobränslekompaniet AB startades i Bollnäs, hjärtat av Hälsingland, våren 2009 av entreprenören

Sverker Johansson, som ett konkurrenskraftigt alternativ till de stora aktörerna på marknaden.

Genom att vara en mindre aktör på den nordiska marknaden skapas nära kontakt med både våra kunder och leverantörer detta gör att vi alltid sätter kundens bästa i fokus, på detta sätt levereras en förstklassigprodukt som tåls att jämföras!

Från vinterns bistra kyla till sommarens ogräs finns vi där för er!

Vårt sortiment

TRÄDGÅRDSBARK
Barkmull
Täckbark
Täckbark storsäck

Fallbark

STRÖ
Torvströ Rundbal
Torvströ lösvikt

Ströhalm i balar

FODER
Foderhalm i balar

Ensilage

BEARBETNING
Sortering av bränslen
Krossning av bränslen
Transporter av bränslen

Köp och försäljning av biobränslen

BIOBRÄNSLEN
Stamvedsflis
Torrflis
Stamvedskross
Grotflis
Bränslebark
Aska
Torv
Pannved i storsäck
Björknäver

Täckbark

Täckbark är ett organiskt material från skogen. Råvaran kommer från tallarna och granarnas fasad – barken. Timmerstockarna som barken suttit på kommer från svenska skogar i södra Norrland som är certifierade enligt FSC eller PEFC.
Barken är naturligt komposterad, helt utan tillsatser. Naturens egna småkryp och bakterier har bidragit till att omvandla färsk bark till lagom förmultnad täckbark.
Den relativt mörka färgen är ett kvalitetstecken. Täckbarken är sorterad (ej mald) och levereras i fraktion 10-40 mm.

Små barkbitar sorteras bort för att skiktet inte ska bli syre och vattentätt.
Stora bitar sorteras bort för att få en lättarbetad, jämn och vacker yta.

Ett 10 cm tjockt lager täckbark håller i flera år och gör att planteringen ser snygg och välskött ut.

1 kubikmeter räcker till 10 kvadratmeter
1 ton räcker till 17 kvadratmeter

Volym/ton 1,7 m3
Vikt / m3 600 kg
Fukthalt 60 %
Fraktion 10-40mm

 

Ogräs = Växter på fel plats

1/ Alla gröna växter vill ha ljus, vatten och näring.
2/ Näringen kommer nerifrån jorden, vatten och ljus kommer uppifrån.
3/ Ett skikt med näringsfattig och ogräsfri bark på jorden kan vattnet men inte ljuset tränga ner till markytan.

Varför används täckmaterial?

· Motverkar etablering av ogräs
· Ogräsen och därmed även rensningsbehovet minskar
· Täckmaterialet minskar avdunstning från jorden vilket minskar bevattningsbehovet
· Täckbark hindrar effektivt ogräsets tillväxt
· Den är ogödslad för att ogräset inte ska kunna växa i själva barken
· Ger växterna god utveckling genom jämn marktemperatur
· Hindrar kylan att tränga ner i marken
· Täckbarken blir inte tät och kladdig
· Hjälper regnvattnet att tränga ned
· Fungerar som avdunstningsskydd med bibehållen jordfuktighet
· Planteringarna ser välskötta ut
· En mycket arbetsbesparande kvalitetsprodukt

Täckbark används även som täckning av rosor och andra ömtåliga växter som skydd mot vinterkylan. Kupa upp 15 cm över grenarna på hösten. Frilägg grenarna när våren kommer och sprid ut täckbarken i rabatten. Täckbarken släpper igenom regnvatten, men minskar avdunstningen och håller jorden fuktig.

Ny podukt: RundbalsTorv

                                                                   

RundbalsTorv är en ny produkt i Biobränslekompaniets sortiment.

Strö-Torv packat i rundbal för enklare hantering och lagring.

Torven har hög Ts-halt för strö till lantbrukets alla djur, som dessutom är skonsamt för hovar och tassar.
Uppsugningsförmågan är i toppklass, suger till sig fukt och amoniak. Vilket gör att lukten reduceras.

Godkänd enligt KRAV

Fukthalt ca 30% max 35%
Vikt ca 560 kg/bal

För prisuppgifter och mer information ring

Sverker 070-56 00 486
Viola 073-84 84 859

 

Sortering, sönderdelning, transport och handel med sågverkens sidoströmmar.