Vårt sortiment

TRÄDGÅRDSBARK
Barkmull
Täckbark
Täckbark storsäck

Fallbark

STRÖ
Torvströ Rundbal
Torvströ lösvikt

Ströhalm i balar

FODER
Foderhalm i balar

Ensilage

BEARBETNING
Sortering av bränslen
Krossning av bränslen
Transporter av bränslen

Köp och försäljning av biobränslen

BIOBRÄNSLEN
Stamvedsflis
Torrflis
Stamvedskross
Grotflis
Bränslebark
Aska
Torv
Pannved i storsäck
Björknäver