Biobränslekompaniet

Sortering, sönderdelning, transport och handel med sågverkens sidoströmmar. Förmedling av halm samt pressning och försäljning av strötorv i rundbal och lösvikt

Täckbark

En prydnad

Används i trädgård för att få en estetiskt tilltalande rabatt och minska tillväxten av ogräs

Välj mellan två storlekar 0-40 mm eller 10-40 mm

Se http://www.tackbark.nu/

200kr/m3

 

 

Allt från flis till den lilla villapannan till det stora värmeverket

Biobränsle

Allt från flis till den lilla villapannan till de stora värmeverket


Prata med oss när det gäller Biobränsle- vi kan biobränslen

Lantbruksströ

•Strötorv i rundbal

•Kutterspån i rundbal

Rundbal i ensilagemodell med plast & nät En bal innehåller 15 småbalar. 

•Strötorv i lösvikt en dragbil-45m3 lastbil med släp 135m3.

•Halm i rundbal & fyrkantsbal


650kr/bal

 
 

Lekflis

Används i lekparker som fallunderlag .

600kr/m3

Företagets historia

Biobränslekompaniet grundades 2012 av Sverker Johansson. Sverker har ett helt arbetsliv inom dom gröna näringarna. Sverker är född & uppvuxen på Öland men  bosatt i Bollnäs sedan 1990 då kärleken lockade i Hälsingland.

Biobränslekompaniet har sedan starten sorterat städbark- barken som ramlar av trädstocken av sig själv. Barken sorteras i olika storlekar- barkmull, Täckbark, lekbark & bark till energi.

Sortimenten varieras numera efter efterfrågan.

 

Ring oss

Sverker 070-56 00 486

Viola 073-84 84 859.

Lina 073- 83 98 179


 

Sortering av strötorv

Sorterar bort stubbarna ur strötorven med sorteringsskopa en blåsig dag

 

Etiketter

Nya etiketter till torvbalarna

 

Nyhet

Lekbark är vår nyaste produkt- används i lekparker

 
 
 
 
Mittiamässan i Ljusdal 2018
Julkortet 2018
Sverker & Viola
Torvsäljarens bil
© Copyright Biobränslekompaniet