Biobränslekompaniet

Sortering, Krossning, flisning, transport och handel med sågverkens sidoströmmar.
Försäljning av barkmull, täckbark & eldningsflis
Förmedling av halm samt pressning och försäljning av strömix, kutterspån & strötorv i rundbal och lösvikt

Lantbruksströ

• Strötorv i rundbal

• Kutterspån i rundbal

• Strömix i rundbal, 50% torv & 50% kutterspån

Rundbal i ensilagemodell med plast & nät En bal innehåller 15 småbalar. 

• Strötorv i lösvikt en dragbil-45m3 lastbil med släp 135m3.

• Halm i rundbal & fyrkantsbal


Från 650kr/bal

Täckbark

Används i trädgård för att få en estetiskt tilltalande rabatt och minska tillväxten av ogräs

Välj mellan två storlekar 0-40 mm eller 10-40 mm

Se http://www.tackbark.nu/

 

Biobränsle

Allt från flis till den lilla villapannan till de stora värmeverket

Vi har flisat, krossat och sorterat material

Allt från torr stamvedsflis till kross & bränslebark


Prata med oss när det gäller Biobränsle- vi kan biobränslen
Allt från flis till den lilla villapannan till det stora värmeverket

Lekflis

Används i lekparker som fallunderlag

Från 600kr/m3

5-30 mm 

 
 
 
 
 
 

Biobränslekompaniets historia


Biobränslekompaniet har sedan starten förmedlat halm till lantbruksströ & sorterat städbark- barken som ramlar av trädstocken av sig själv. Barken sorteras i olika storlekar- barkmull, Täckbark, lekbark & bark till energi.

Företaget grundades 2012 av Sverker Johansson. Sverker har ett helt arbetsliv inom dom gröna näringarna. Sverker är född & uppvuxen på Öland men  bosatt i Bollnäs sedan 1990 då kärleken lockade i Hälsingland.

I takt med att försäljningen av halm & lantbruksströ ökade så anställdes dottern Viola på halvtid 2018 som är Lantmästare med ett stort intresse för djur & lantbruk. Den andra halvan ägnar Viola åt eget lantbruk & som anställd djurskötare på en stor mjölkgård. 

2017 blev en väldigt blöt höst med följd att det inte gick att tröska, halmbristen var ett faktum! Lantbrukare ringde Sverker och var desperata, kan inte du ordna strö måste vi slakta våra djur. Räddningen var strötorv i rundbal,   Biobränslekompaniet slog ihop kunskap från 2 branscher. Värmeverken pressar bränslet i rundbal på sommaren för att använda på vintern, kontakten med både torvbranschen och lantbruket fanns sedan tidigare.

2020 fann vi överskott på kutterspån pga covid-19 då människor i hela världen ville ha hyvlade brädor till hobby projekt, hus renoveringar osv. Då förverkligade vi tanken på kutterspån i rundbal.

2021 utökade vi sortimentet med stömix med 50% torv & 50% kutterspån

Numer är hela familjen engagerad i familjeföretaget.

Dottern Lina anställdes 2020 för administrativa uppgifter. Sonen Johannes sköter ekonomin, mamma Berith står för markservice och struktur. Violas sambo Calle är våran it support.

Sortimenten varieras numera efter efterfrågan.

 

Ring oss

Sverker 070-56 00 486 VD, säljare av bark & bränsle

Viola 073-84 84 859. säljare av Lantbruksströ

Lina 073- 83 98 179 Administration

Prisförfrågan lantbruksströ med frakt

Vilket eller vilka djurslag har du?Hur många djur vill du strö åt?
Senaste


 

Mittia mässan

3-4 september är det mässa i Ljusdal. För gratis biljett, kicka på länken:  

https://www.mittia.com/invite/860973/

 

Etiketter

Nya etiketter till torvbalarna

 

Nyhet

Lekbark är vår nyaste produkt- används i lekparker

 
 
 
 
Mittiamässan i Ljusdal 2018
Julkortet 2018
Sverker & Viola
Vårbild på årets första kalv
© Copyright Biobränslekompaniet