top of page

Vi förädlar och skapar värde av skogens- och lantbrukets biprodukter

Om Biobränslekompaniet

Biobränslekompaniet är ett familjeföretag i Hälsingland som förmedlar lantbruksströ och biobränsle till Mellansverige och Norrland.

 

Företaget grundades år 2012 av Sverker Johansson vars bakgrund är inom de gröna näringarna. Sverker växte upp på Öland men bodde tillsammans med hustrun i Hälsingland där idén om ett familjeföretag föddes och genomfördes. 

 

Idag drivs företaget av barnen, Viola, Johannes och Lina efter att Sverker avlidit hösten 2022. Familjen har i flera generationer ägnat sig åt lantbruk. 

 

Först anställdes dottern Viola — år 2018, som säljare. Viola är lantmästare och utbildad vid Lantbruksuniversitetet Alnarp. Viola har även eget lantbruk och är därför väldigt kunnig i vad som fungerar i praktiken. 

 

Dottern Lina anställdes år 2020 för administrativa uppgifter. 

 

Sonen Johannes sköter bioränsle och ekonomin.

 

Mamma Berith står för markservice och struktur och Violas sambo Calle är Biobränslekompaniets it-support.

 

Vi som arbetar på Biobränslekompaniet ser fram emot att fortsätta denna resa tillsammans, och fortsätta förmedla biobränsle och lantbruksströ till er! 

Skärmavbild 2022-01-13 kl. 20.39.39.png
78361182_440180063346523_3005048158695718912_n.jpg.opt252x189o0,0s252x189.jpg

Viola (Säljare, lantbruksströ) och

Sverker (grundare).

bild annons_edited.jpg

Johannes, Lina och Viola.

Kontakta oss

Djurslag
Antal djur
Skärmavbild 2022-01-13 kl. 21.22.59.png

Produkter

Klicka på våra produkter 

för mer information.

Vi erbjuder:

Sortering, krossning, flisning, maskinförmedling, transport samt handel med sågverkens sidoströmmar. 
Försäljning av barkmull, täckbark och eldningsflis. 
Förmedling av halm samt pressning och försäljning av strömix, kutterspån och strötorv i rundbal. 

kontakt@biobranslekompaniet.se

 

Vi som arbetar på Biobränslekompaniet:

Viola:

073-84 84 859 

viola@biobranslekompaniet.se

Lina:

lina@biobranslekompaniet.se

Johannes:

johannes@biobranslekompaniet.se

Företagsinformation

Organisationsnummer:

556789-7409

Faktureringsadress: inbox.lev.79909@arkivplats.se

Besöksadress:

Fiskens väg 26, 821 51 Bollnäs

Det senaste från Biobränslekompaniet

Produkter

Strötorv

Fördelar

- Prisvärt

- Enastående uppsugningsförmåga

- Drygt

- Binder ammoniak och förbättrar lukt i lada och stall

- Ger högt kväveinnehåll i gödseln

- Minskar bakterietillväxt och flugförekomst

Användning

Strötorv fungerar bra i liggbås och djupströbäddar och kan även kombineras med halm och andra strömedel. Dess låga pH-värde minskar förekomst av flugor och bakterietillväxt. Strötorv ökar även mängden kväve vilket är bra för jorden.

Djuren tycker mycket om att ligga på torv, dessutom går det fort att mocka ut eftersom torv är kompakt och inte bygger så mycket på höjden, det spar både tid & diesel Det går ca 1m3 torv per diko och månad. Torv från Biobränslekompaniet håller ca 35% fuktighet.

Leverans

Alternativ 1. Löstorv på sidtippande flisbil.

Alternativ 2. Rundbal. Mått ca 120x135cm. 3 Vikt ca 550kg, motsvarande ca 15 små balar.

Vi levererar till hela Mellansverige och Norrland. Minsta mängd 9 balar.

Lastbil med släp rymmer 52 balar. Köparen står för avlastning vid leverans.

Strötorv i rundbal förpackas av

Biobränslekompaniet i Gävle.

Skärmavbild 2022-01-13 kl. 21.04.42.png

Kutterspån

Fördelar

- Ljust och trevligt

- Lätthanterligt

- Kan förvaras utomhus, fryser inte

- Passar bra till liggbås och boxar

Användning

Kutterspån används bland annat i liggbås och boxar.

Det har bra uppsugningsförmåga och håller boxen torr och fräsch. Eftersom kutterspån inte fryser och plasten håller spånet torrt kan du förvara det utomhus och spara plats inne i stall eller lada.

Biobränslekompaniets kutterspån är en blandning av spån och stora kutterflingor som vi förpackar själva.

Leverans

Vi levererar till hela Mellansverige och Norrland.

Minsta mängd 9 balar.

Lastbil med släp rymmer 52 balar. Köparen stör för avlastning vid leverans. Spånbalar kan rullas förhand.

Balarna väger ca 350 kg och innehåller ca 3 vilket motsvarar ca 15 småbalar (120x130 cm).

Vill du köpa ett mindre antal balar? – Vi har lager i Kilafors och Färila för avhämtning eller så förmedlar vi kontakt till någon i din närhet som har balar att sälja till dig.

vita balar_edited.jpg
Spån__edited.png

Strömix

Fördelar

- Lätthanterligt

- Kan förvaras ute, fryser inte

- Ljust och trevligt

- Binder ammoniak

- Minskar bakterietillväxt

- Minskar förekomst av flugor

- Förbättrar lukt i stall och lada

- Binder kväve i gödseln

Användning

Strömix är en blandning (50/50) av Kutterspån och Strötorv. Blandningen ger det bästa av de två produkterna som till exempel ljust intryck, god uppsugningsförmåga och minskar bakterietillväxt samt förekomst av flugor. Dessutom fryser det inte och kan därför förvaras utomhus.

Leverans

Balarna väger ca 450kg och rymmer 3. Vi levererar till hela Mellansverige och Norrland. Minsta mängd 9 balar. Lastbil med släp rymmer 52 balar. Köparen står för avlastning vid leverans.

Strömix i rundbal förpackas av

Biobränslekompaniet i Gävle.

Skärmavbild 2022-01-13 kl. 21.17.48.png
kutterspån___edited.jpg

Halm

I rund- och fyrkantsbal.

Fördelar

- God uppsugningsförmåga

- Ger varm bädd åt djuren

- Ger ljust intryck

 

Användning

Halm är ett strömaterial som ger en varm bädd för djuren.

 

Halm som är torr och av god hygienisk kvalitet har den bästa uppsugningsförmågan. För åtgång i djupströsystem används tumregeln 1,4 kg halm/100 kg kroppsvikt och dag. Vid etablering av en djupströbädd med halm rekommenderas att man tillför mycket halm, för nötkreatur 20–25 kg halm/m2.

Antal strötillfällen varierar och måste anpassas och utföras vid behov dvs. innan bädden blir söndertrampad och kladdig. Detta innebär i de flesta fall några gånger per vecka. Med fler strötillfällen håller sig djuren renare och den totala halmåtgången har visats bli lägre.

Halm ska förvaras torrt, med fördel under tak med torrt underlag, så att inte fukt sugs in underifrån.

Halm kan användas till alla djurkategorier och i alla typer av inhysningssystem. Det finns möjligheter att kombinera halm med andra produkter. 

En inte ovanlig modell är att blanda halm och torv vilket medför att bäddens bärighet och uppsugningsförmåga ökar. Ofta blandas strötorv och halm. En lämplig metod är att strö med halm och torv varannan gång. Torven har en enastående uppsugningförmåga, halmen ger ett ljust synintryck och armering i bädden.

Leverans

Minsta mängd, en dragbil, ca 15 balar.

Önskar du en mindre mängd halm har vi lager för avhämtning i Färila

Källa till halm stroguiden.pdf (gardochdjurhalsan.se)

Halm_edited_edited.jpg
Bark våg.jpeg
image00009_edited.jpg

Barkmull

Certifierad enligt FSC eller PEFC.

Fördelar

- Förbättrar jorden

- Skapar struktur och luckrar upp jorden

- Bättre markstruktur

- Skyddar mot ogräs i rabatter

- Vinterskydd för växter

- Minskar avdunstningen- bevarar fukten

Barkmull är ett organiskt material från skogen. Råvaran kommer från tallarna och granarnas fasad -barken. Timmerstockarna som barken suttit på kommer från svenska skogar i södra Norrland som är certifierade enligt FSC eller PEFC. Barken är naturligt komposterad, helt utan tillsatser.

 

Naturens egna småkryp och bakterier har bidragit till att omvandla färsk bark till lagom förmultnad barkmull. Den relativt mörka färgen är ett kvalitetstecken. Barkmullen är sorterad (ej mald) och levereras i fraktion 0-10 mm.

 

Användning 

Barkmull används vid jordtillverkning tillsammans med bla. Sand, kompost och torv. Den hjälper till att få struktur i jorden och har god dräneringsförmåga. Passar väldigt bra som jordförbättrare, sandig och lerig jord blir mer lucker och trivsam för växterna när barkmull blandas i samt hjälper till att behålla fukten till rötterna.

 

Lerig, tung jord som lätt blir hård och torr eller samlar för mycket vatten passar bra att blandas med barkmull på hösten så får den en mer lättarbetad struktur och trivsammare plats för växterna till våren.

 

Lätt, sandig jord som har svårt att behålla fukten, blir lätt torr och näringsfattig mår bra att blandas med barkmull som hjälper till att minska risken för uttorkning och ger rötterna en angenämare plats att frodas i.

Vid jordförbättring kan man räkna med ungefär 10-15 liter barkmull per kvadratmeter.

Volym/ton 1,9m³

Vikt/m3 500 kg

Fraktion 0-10 mm

Leverans

Lastbil och släp, ca. 70-80m³.

Täckbark

Från svenskt vike som är Certifierad enligt FSC eller PEFC.

 

Fördelar

- Motverkar etablering av ogräs

- Minskar avdunstning från jorden vilket minskar     bevattningsbehovet

- Hindrar kylan att tränga ner i marken

- Täckarken blir inte tät och kladdig

- Hjälper regnvattnet att tränga ned

- Planteringarna ser välskötta ut

- En mycket arbetsbesparande kvalitetsprodukt

- Håller länge

Ursprung och egenskaper

Täckbark är ett organiskt material från skogen. Råvaran kommer från tallarna och granarnas fasad-barken. Timmerstockarna som barken suttit på kommer från svenska skogar i södra Norrland som är certifierade enligt FSC eller PEFC.

För mer information om FSC, klicka på länken 

Homepage Sweden | Forest Stewardship Council (fsc.org)

 

Barken är naturligt komposterad, helt utan tillsatser. Naturens egna småkryp och bakterier har bidragit till att omvandla färsk bark till lagom förmultnad täckbark. Den relativt mörka färgen är ett kvalitetstecken. Täckbarken är sorterad (ej mald) och levereras i fraktion 10-40 mm. 

 

Små barkbitar sorteras bort för att skiktet inte ska bli syre och vattentätt. Stora bitar sorteras bort för att få en lättarbetad, jämn och vacker yta.

 

Ett 10cm tjockt lager täckbark håller i flera år och gör att planteringen ser snygg och välskött ut.

1 kubikmeter räcker till 10 kvadratmeter.

1 ton räcker till 17 kvadratmeter.

 

Volym/ton    2,2 m³

Vikt/m3        500 kg

Fukthalt       60%

Fraktion       10-40 mm

 

Användning

Täckbark används främst i rabatter som täckning av rosor och andra ömtåliga växter. Samt som skydd mot kyla. Kupa upp 15 cm över grenarna på hösten, frilägg grenarna när våren kommer och sprid ut täckbarken i rabatten. Täckbarken släpper igenom regnvatten, men minskar avdunstningen och håller jorden fuktig.

Leverans

Sidtippande lastbil på 50, 100 eller 150m³. 

Vid hämtning i Stocksbo, Färila - Ljusdals kommun finns möjlighet att köpa mindre mängd täckbark för privat bruk.

Täckbark de lux 3.jpeg
Täckbark 2.jpeg

Biobränsle

Fördelar 

- Prisvärt 

- Förnyelsebart 

- Bättre för miljön

- Effektivt 

 

Biobränslekompaniet använder bara svenskt material till alla våra produkter och vi gör skäl för vårat namn! Prata med oss när det gäller biobränslen - vi kan Biobränslen! 

 

Användning

Biobränsle är ett effektivt och prisvärt sätt att värma byggnader. Oftast värmer biobränslet upp vatten i en bränslepanna som värmer bostäder & industrier. Vilken sorts bränsle som kan användas bestäms av hur stor pannan är samt inmatningens konstruktion. 

 

Biobränsle är biologiskt nedbrytbart material.

Krossat bränsle.jpeg

Vi erbjuder

Inomhuslagrad och utomhuslagrad stamvedsflis som används till den lilla villapannan, krossat material samt bark och bräckage som används till större värmeverk. 

 

Torrflis är en biprodukt från sågverken, torkat virke som längd kapats och flisas. Detta används som energirikt bränsle för de flesta pannor. 

 

Stamved är träd som är inte uppfyller sågverkets höga krav på såg kvalité till brädor & plankor klassas som bränsleved. Då får träden användningsområde som energi i värmepannan. 

Bark är trädens fasad som ramlar av vid hanteringen på sågverken. Städbark är er en fraktion som inte får lämnas på deponi utan ska sorteras till fullvädriga produkter. Barken sorterar vi i olika fraktioner där stenen sorterats bort. Den grövsta barken används som bränsle i värmeverk. 

 

Bräckage är trä utan spik och målarfärg som stockar, avkap, mellanlägg & avbrutna brädor. Detta krossas och används som bränsle. 

Returträ är använt trä som pallar, rivningsmaterial som kan vara målade som kräver särskilt tillstånd för att elda i bränslepannor. 

OBS! Alla fraktioner klassas olika och sorteras därefter på återvinningsstationen. 

 

Leverans 

Leverans går att anpassas efter behov.

Vi erbjuder 20m³ och  40m³ i bakåttippande container, sidtippande lastbil med släp som rymmer 150m³. 

Vi köper även gärna din bränsleved! 

Lekflis

Fördelar

- Fallskydd 

- Förnyelsebart 

- Dekorativt 

- Marktäckare 

- Ogrässkydd 

- Ljust och fint ​

Användning

Lekflis är sorterad flis som använd som fallskydd på lekparker, dekoration i trädgårdar på gångar och runt buskar.

  

Lekflis är tillverkat av björk och är ett hållbart och förnyelsebart alternativ till sand. 

Leverans

Vi levererar tester av lekflis i storsäckar på 1m3 samt sidtippande lastbil på 50m³, 100m³ eller 150m³ 

Lekflis2.jpeg

Maskinförmedling

Fördelar

- Miljövänligt

- Resursutnyttjande

- Cirkulärt

- Skapar nya användningsområden av biprodukter

Användning

Vi förmedlar maskinkörning för sågverkets biprodukter.  maskiner vi kan förmedla är krossning, sortering och stubbfräsning.

Krossning av returtä och bräckage ger ett användbart bränsle till stora värmeverk. 

Sortering av bark från sågverket är ett resurseffektivt sätt att förädla bark och skapa nya användningsområden som skapar ett högre värde av produkten. Det minsta blir barkmull som används vid jordtillverkning, mellanfraktionen används som täckbark i trädgårdar och det grövsta används som energibark i värmeverk där stenen är bort sorterad. 

Leverans och förmedling

Vi förmedlar bland annat: 

- Krossningsverk CBI för returträ och bräckage,

- Backers stjärnsikt för att sortera 

- Doppstadt flishugg 

Sorteringsverk.jpg

© BIOBRÄNSLEKOMPANIET

bottom of page