top of page

Produktinformation - Halm

I rund- och fyrkantsbal.

Fördelar

- God uppsugningsförmåga

- Ger varm bädd åt djuren

- Ger ljust intryck

 

Halm som är torr och av god hygienisk kvalitet har den bästa uppsugningsförmågan.

Användning

Åtgång I djupströsystem används tumregeln 1,4 kg halm per 100 kg kroppsvikt och dag. Vid etablering av en djupströbädd med halm rekommenderas att man tillför mycket halm, för nötkreatur 20–25 kg halm/m2.

Antal strötillfällen varierar och måste anpassas och utföras vid behov dvs. innan bädden blir söndertrampad och kladdig. Detta innebär i de flesta fall några gånger per vecka. Med fler strötillfällen håller sig djuren renare och den totala halmåtgången har visats bli lägre.

Halm ska förvaras torrt, det är en fördel om det är möjligt att lagra halm under tak med torrt underlag, så att inte fukt sugs in underifrån.

Halm kan användas till alla djurkategorier och i alla typer av inhysningssystem. Det finns möjligheter att kombinera halm med andra produkter.

En inte ovanlig modell är att blanda halm och torv vilket medför att bäddens bärighet och uppsugningsförmåga ökar. Ofta blandas 50% torv med 50% halm. 

 

En lämplig metod är att strö med halm och torv varannan gång. Torven har en enastående uppsugningförmåga, halmen ger ett ljust synintryck och armering i bädden.

Källa till halm stroguiden.pdf (gardochdjurhalsan.se)

Leverans

Minsta mängd, en dragbil, ca. 15 balar.

Skärmavbild 2022-01-13 kl. 21.04.42.png
Halm_edited.jpg

Vill du ha mer information eller köpa Strötorv av oss?

Kontakta oss

Viola: 073-848 48 59

viola@biobranslekompaniet.se

bottom of page