top of page

Produktinformation - Barkmull

Certifierad enligt FSC eller PEFC.

Fördelar

- Förbättrar jorden

- Skapar struktur och luckrar upp jorden

- Bättre markstruktur

- Skyddar mot ogräs i rabatter

- Vinterskydd för växter

- Minskar avdunstningen- bevarar fukten

Barkmull är ett organiskt material från skogen. Råvaran kommer från tallarna och granarnas fasad-barken. Timmerstockarna som barken suttit på kommer från svenska skogar i södra Norrland som är certifierade enligt FSC eller PEFC. Barken är naturligt komposterad, helt utan tillsatser.

 

Naturens egna småkryp och bakterier har bidragit till att omvandla färsk bark till lagom förmultnad barkmull. Den relativt mörka färgen är ett kvalitetstecken. Barkmullen är sorterad (ej mald) och levereras i fraktion 0-10 mm.

 

Användning 

Barkmull används vid jordtillverkning tillsammans med bla. Sand, kompost och torv. Den hjälper till att få struktur i jorden och har god dräneringsförmåga. Passar väldigt bra som jordförbättrare, sandig och lerig jord blir mer lucker och trivsam för växterna när barkmull blandas i samt hjälper till att behålla fukten till rötterna. 

Lerig, tung jord som lätt blir hård och torr eller samlar för mycket vatten passar bra att blandas med barkmull på hösten så får den en mer lättarbetad struktur och trivsammare plats för växterna till våren.

Lätt, sandig jord som har svårt att behålla fukten, blir lätt torr och näringsfattig mår bra att blandas med barkmull som hjälper till att minska risken för uttorkning och ger rötterna en angenämare plats att frodas i.

Vid jordförbättring kan man räkna med ungefär 10-15 liter barkmull per kvadrat meter.

Volym/ton 2,2m³

Vikt/m3 400 kg

Fraktion 0-10 mm

Leverans

Lastbil och släp, ca. 90m³.

Bark våg.jpeg
image00009_edited.jpg

Vill du ha mer information eller köpa Barkmull?

Kontakta oss

Viola: 073-848 48 59

viola@biobranslekompaniet.se

bottom of page