top of page

Produktinformation - Lantbruksströ

Skärmavbild 2022-01-13 kl. 21.22.59.png

Strötorv

Fördelar

- Prisvärt

- Enastående uppsugningsförmåga

- Drygt

- Binder ammoniak och förbättrar lukt i lada och stall

- Ger högt kväveinnehåll i gödseln

- Minskar bakterietillväxt och flugförekomst

Användning

Strötorv fungerar bra i liggbås och djupströbäddar och kan även kombineras med halm och andra strömedel. Dess låga pH-värde minskar förekomst av flugor och bakterietillväxt. Strötorv ökar även mängden kväve vilket är bra för jorden.

Djuren tycker mycket om att ligga på torv, dessutom går det fort att mocka ut eftersom torv är kompakt och inte bygger så mycket på höjden. Det går ca 1m3 torv per diko och månad. Torv från Biobränslekompaniet håller ca 35% fuktighet.

Leverans

Alternativ 1. Löstorv på sidtippande flisbil.

Alternativ 2. Rundbal. Mått ca 120x135cm. 3 Vikt ca 550kg, motsvarande ca 15 sm balar.

Vi levererar till hela Mellansverige och Norrland. Minsta mängd 9 balar.

Lastbil med släp rymmer 52 balar. Köparen står för avlastning vid leverans.

Strötorv i rundbal förpackas av

Biobränslekompaniet i Gävle.

Skärmavbild 2022-01-13 kl. 21.04.42.png
Torv__edited.jpg

Kutterspån

Fördelar

- Ljust och trevligt

- Lätthanterligt

- Kan förvaras utomhus, fryser inte

- Passar bra till liggbås och boxar

Användning

Kutterspån är gjort av gran och bryts lättare ned på åkern

än tall eftersom det innehåller mindre mängd terpentiner.

Kutterspån används bland annat i liggbås och boxar.

Det har bra uppsugningsförmåga och håller boxen torr och fräsch. Eftersom kutterspån inte fryser kan du förvara det utomhus och spara plats inne i stall eller lada.

Biobränslekompaniets kutterspån är en blandning av spån och stora kutterflingor som vi förpackar själva.

Leverans

Vi levererar till hela Mellansverige och Norrland.

Minsta mängd 9 balar.

Lastbil med släp rymmer 52 balar. Köparen stör för avlastning vid leverans. Spånbalar kan rullas förhand.

Balarna väger ca 350 kg och innehåller ca 3 vilket motsvarar ca 15 småbalar (120x130 cm).

Vill du köpa ett mindre antal balar? – Vi har lager i Kilafors och Färila för avhämning eller så förmedlar kontakt till någon i din närhet som har balar att sälja till dig.

vita balar_edited.jpg
Spån__edited.png

Strömix

Fördelar

- Lätthanterligt

- Kan förvaras ute, fryser inte

- Ljust och trevligt

- Binder ammoniak

- Minskar bakterietillväxt

- Minskar förekomst av flugor

- Förbättrar lukt i stall och lada

- Binder kväve i gödseln

Användning

Strömix är en blandning (50/50) av Kutterspån och Strötorv. Blandningen ger det bästa av de två produkterna som till exempel ljust intryck, god uppsugningsförmåga och minskar bakterietillväxt samt förekomst av flugor. Dessutom fryser det inte och kan därför förvaras utomhus.

Leverans

Balarna väger ca 450kg och rymmer 3. Vi levererar till hela Mellansverige och Norrland. Minsta mängd 9 balar. Lastbil med släp rymmer 52 balar. Köparen står för avlastning vid leverans.

Strömix i rundbal förpackas av

Biobränslekompaniet i Gävle.

Skärmavbild 2022-01-13 kl. 21.17.48.png
kutterspån___edited.jpg

Halm

I rund- och fyrkantsbal.

Fördelar

- God uppsugningsförmåga

- Ger varm bädd åt djuren

- Ger ljust intryck

 

Halm som är torr och av god hygienisk kvalitet har den bästa uppsugningsförmågan.

Användning

Åtgång I djupströsystem används tumregeln 1,4 kg halm per 100 kg kroppsvikt och dag. Vid etablering av en djupströbädd med halm rekommenderas att man tillför mycket halm, för nötkreatur 20–25 kg halm/m2.

Antal strötillfällen varierar och måste anpassas och utföras vid behov dvs. innan bädden blir söndertrampad och kladdig. Detta innebär i de flesta fall några gånger per vecka. Med fler strötillfällen håller sig djuren renare och den totala halmåtgången har visats bli lägre.

Halm ska förvaras torrt, det är en fördel om det är möjligt att lagra halm under tak med torrt underlag, så att inte fukt sugs in underifrån.

Halm kan användas till alla djurkategorier och i alla typer av inhysningssystem. Det finns möjligheter att kombinera halm med andra produkter. 

En inte ovanlig modell är att blanda halm och torv vilket medför att bäddens bärighet och uppsugningsförmåga ökar.

Ofta blandas 50% torv med 50% halm. En lämplig metod är att strö med halm och torv varannan gång. Torven har en enastående uppsugningförmåga, halmen ger ett ljust synintryck och armering i bädden.

Källa till halm stroguiden.pdf (gardochdjurhalsan.se)

Leverans

Minsta mängd, en dragbil, ca. 15 balar.

Halm_edited_edited.jpg
bottom of page