top of page

Produktinformation - Biobränsle

Fördelar 

- Prisvärt 

- Förnyelsebart 

- Bättre för miljön

- Effektivt 

 

Biobränslekompaniet använder bara svenskt material till alla våra produkter och vi gör skäl för vårat namn! Prata med oss när det gäller biobränslen - vi kan Biobränslen! 

 

Användning

Biobränsle är ett effektivt och prisvärt sätt att värma byggnader. Oftast värmer biobränslet upp vatten i en bränslepanna som värmer bostäder & industrier. Vilken sorts bränsle som kan användas bestäms av hur stor pannan är samt inmatningens konstruktion. 

 

Biobränsle är biologiskt nedbrytbart material.

Vi erbjuder

Inomhuslagrad och utomhuslagrad stamvedsflis som används till den lilla villapannan, krossat material samt bark och bräckage som används till större värmeverk. 

 

Torrflis är en biprodukt från sågverken, torkat virke som justerats flisas. Detta används som energirikt bränsle i mindre pannor. 

 

Stammved är träd som är inte uppfyller sågverkets höga krav på såg kvalité till brädor & plankor klassas som bränsleved. Då får träden användningsområde som energi i värmepannan. 

Bark är trädens fasad som ramlar av vid hanteringen på sågverken. Städbark er en fraktion som inte får lämnas på deponi utan ska sorteras till fullvädriga produkter. Barken sorterar vi i olika fraktioner där stenen hamnar i en egen hög och mellan. Den grövsta barken används som bränsle i värmeverk. 

 

Bräckage är trä utan spik och målarfärg som stockar, avkap, mellanlägg & avbrutna brädor. Detta krossas och används som bränsle. 

Returträ är använt trä som pallar, rivningsmaterial som kan vara målade som kräver särskilt tillstånd för att elda i bränslepannor. 

OBS! Alla fraktioner klassas olika och sorteras därefter på återvinningsstationen. 

 

Leverans 

Leverans går att anpassas efter behov.

Vi erbjuder 20m³ och  40m³ i bakåttippande container, sidtippande lastbil med släp som rymmer 150m³. 

Vi köper även gärna din bränsleved! 

Krossat bränsle.jpeg

Vill du ha mer information eller köpa Biobränsle av oss?

Kontakta oss

Viola: 073-848 48 59

viola@biobranslekompaniet.se

bottom of page