top of page

Produktinformation 
Halm, Barkmull, Täckbark, Biobränsle, Lekflis.

Lantbruksströ_edited.jpg

Barkmull

Certifierad enligt FSC eller PEFC.

Fördelar

- Förbättrar jorden

- Skapar struktur och luckrar upp jorden

- Bättre markstruktur

- Skyddar mot ogräs i rabatter

- Vinterskydd för växter

- Minskar avdunstningen- bevarar fukten

Barkmull är ett organiskt material från skogen. Råvaran kommer från tallarna och granarnas fasad-barken. Timmerstockarna som barken suttit på kommer från svenska skogar i södra Norrland som är certifierade enligt FSC eller PEFC. Barken är naturligt komposterad, helt utan tillsatser.

 

Naturens egna småkryp och bakterier har bidragit till att omvandla färsk bark till lagom förmultnad barkmull. Den relativt mörka färgen är ett kvalitetstecken. Barkmullen är sorterad (ej mald) och levereras i fraktion 0-10 mm.

 

Användning 

Barkmull används vid jordtillverkning tillsammans med bla. Sand, kompost och torv. Den hjälper till att få struktur i jorden och har god dräneringsförmåga. Passar väldigt bra som jordförbättrare, sandig och lerig jord blir mer lucker och trivsam för växterna när barkmull blandas i samt hjälper till att behålla fukten till rötterna. 

Lerig, tung jord som lätt blir hård och torr eller samlar för mycket vatten passar bra att blandas med barkmull på hösten så får den en mer lättarbetad struktur och trivsammare plats för växterna till våren.

Lätt, sandig jord som har svårt att behålla fukten, blir lätt torr och näringsfattig mår bra att blandas med barkmull som hjälper till att minska risken för uttorkning och ger rötterna en angenämare plats att frodas i.

Vid jordförbättring kan man räkna med ungefär 10-15 liter barkmull per kvadrat meter.

Volym/ton 2,2m³

Vikt/m3 400 kg

Fraktion 0-10 mm

Leverans

Lastbil och släp, ca. 90m³.

Bark våg.jpeg
image00009_edited.jpg

Täckbark

Täckbark

Certifierad enligt FSC eller PEFC.

 

Fördelar

- Motverkar etablering av ogräs

- Minskar avdunstning från jorden vilket minskar     bevattningsbehovet

- Hindrar kylan att tränga ner i marken

- Täckarken blir inte tät och kladdig

- Hjälper regnvattnet att tränga ned

- Planteringarna ser välskötta ut

- En mycket arbetsbesparande kvalitetsprodukt

- Håller länge

Ursprung och egenskaper

Täckbark är ett organiskt material från skogen. Råvaran kommer från tallarna och granarnas fasad-barken. Timmerstockarna som barken suttit på kommer från svenska skogar i södra Norrland som är certifierade enligt FSC eller PEFC. Barken är naturligt komposterad, helt utan tillsatser. Naturens egna småkryp och bakterier har bidragit till att omvandla färsk bark till lagom förmultnad täckbark. Den relativt mörka färgen är ett kvalitetstecken. Täckbarken är sorterad (ej mald) och levereras i fraktion 10-40 mm. 

 

Små barkbitar sorteras bort för att skiktet inte ska bli syre och vattentätt. Stora bitar sorteras bort för att få en lättarbetad, jämn och vacker yta.

 

Ett 10cm tjockt lager täckbark håller i flera år och gör att planteringen ser snygg och välskött ut.

1 kubikmeter räcker till 10 kvadratmeter

1 ton räcker till 17 kvadratmeter

 

Volym/ton    1,7m³

Vikt/m3        600 kg

Fukthalt       60 %

Fraktion       10-40 mm

 

Användning

Täckbark används främst i rabatter som täckning av rosor och andra ömtåliga växter. Samt som skydd mot kyla. Kupa upp 15 cm över grenarna på hösten, frilägg grenarna när våren kommer och sprid ut täckbarken i rabatten. Täckbarken släpper igenom regnvatten, men minskar avdunstningen och håller jorden fuktig.

Leverans

Sidtippande lastbil på 50, 100 eller 150m³. 

Vid hämtning i Stocksbo, Färila - Ljusdals kommun finns möjlighet att köpa mindre mängd täckbark för privat bruk.

Täckbark de lux 3.jpeg
Täckbark 2.jpeg

Biobränsle

Fördelar 

- Prisvärt 

- Förnyelsebart 

- Bättre för miljön

- Effektivt 

 

Biobränslekompaniet använder bara svenskt material till alla våra produkter och vi gör skäl för vårat namn! Prata med oss när det gäller biobränslen - vi kan Biobränslen! 

 

Användning

Biobränsle är ett effektivt och prisvärt sätt att värma byggnader. Oftast värmer biobränslet upp vatten i en bränslepanna som värmer bostäder & industrier. Vilken sorts bränsle som kan användas bestäms av hur stor pannan är samt inmatningens konstruktion. 

 

Biobränsle är biologiskt nedbrytbart material.

Krossat bränsle.jpeg

Vi erbjuder

Inomhuslagrad och utomhuslagrad stamvedsflis som används till den lilla villapannan, krossat material samt bark och bräckage som används till större värmeverk. 

 

Torrflis är en biprodukt från sågverken, torkat virke som justerats flisas. Detta används som energirikt bränsle i mindre pannor. 

 

Stammved är träd som är inte uppfyller sågverkets höga krav på såg kvalité till brädor & plankor klassas som bränsleved. Då får träden användningsområde som energi i värmepannan. 

Bark är trädens fasad som ramlar av vid hanteringen på sågverken. Städbark er en fraktion som inte får lämnas på deponi utan ska sorteras till fullvädriga produkter. Barken sorterar vi i olika fraktioner där stenen hamnar i en egen hög och mellan. Den grövsta barken används som bränsle i värmeverk. 

 

Bräckage är trä utan spik och målarfärg som stockar, avkap, mellanlägg & avbrutna brädor. Detta krossas och används som bränsle. 

Returträ är använt trä som pallar, rivningsmaterial som kan vara målade som kräver särskilt tillstånd för att elda i bränslepannor. 

OBS! Alla fraktioner klassas olika och sorteras därefter på återvinningsstationen. 

 

Leverans 

Leverans går att anpassas efter behov.

Vi erbjuder 20m³ och  40m³ i bakåttippande container, sidtippande lastbil med släp som rymmer 150m³. 

Vi köper även gärna din bränsleved! 

Lekflis

Fördelar

- Fallskydd 

- Förnyelsebart 

- Dekorativt 

- Marktäckare 

- Ogrässkydd 

- Ljust och fint ​

Användning

Lekflis är sorterad flis som använd som fallskydd på lekparker, dekoration i trädgårdar på gångar och runt buskar.

  

Lekflis är tillverkat av björk och är ett hållbart och förnyelsebart alternativ till sand. 

Leverans

Vi levererar tester av lekflis i storsäckar på 1m³ samt sidtippande lastbil på 50m³, 100m³ eller 150m³. 

Lekflis2.jpeg
bottom of page