top of page

Produktinformation - Maskinförmedling

Fördelar

- Miljövänligt

- Resursutnyttjande

- Cirkulärt

- Skapar nya användningsområden av biprodukter

Användning

Vi förmedlar maskinkörning för sågverkets biprodukter.  maskiner vi kan förmedla är krossning, sortering och stubbfräsning.

 

Krossning av returtä och bräckage ger ett användbart bränsle till stora värmeverk. 

Sortering av bark från sågverket är ett resurseffektivt sätt att förädla bark och skapa nya användningsområden som skapar ett högre värde av produkten. Det minsta blir barkmull som används vid jordtillverkning, mellanfraktionen används som täckbark i trädgårdar och det grövsta används som energibark i värmeverk där stenen är bort sorterad. 

Leverans och förmedling

Vi förmedlar bland annat: 

- Krossningsverk CBI för returträ och bräckage,

- Backers stjärnsikt för att sortera 

- Doppstadt flishugg 

Vill du ha mer information eller hyra maskiner genom oss?

Kontakta oss

Viola: 073-848 48 59

viola@biobranslekompaniet.se

Sorteringsverk.jpg
bottom of page